BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

BELTEP

Vrhunski kvalitet!

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

 

IZOBEL 

GENERALNI DISTRIBUTER

BELTEP

KO  SMO  MI?

Izobel je generalni distributer fabrike BELTEP iz Belorusije koja se bavi proizvodnjom jedinstvenog izolacionog materijala poznatog kao KAMENA VUNA. Naše proizvode izvozimo širom Balkana.

KO SMO MI?

Izobel je generalni distributer fabrike BELTEP iz Belorusije koja se bavi proizvodnjom jedinstvenog izolacionog materijala poznatog kao KAMENA VUNA. Naše proizvode izvozimo širom Balkana.

PREDNOSTI

PREDNOSTI

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA

Naša mineralna vuna sastoji se od izuzetno tankih, nasumično isprepletanih vlakana, između kojih se nalazi vazduh koji omogućava malu toplotnu provodljivost. Što je niža toplotna provodljivost to su bolje izolacione osobine materijala. Mineralna vuna smanjuje gubitak toplote zimi i štiti Vas i Vaš dom od letnjih vrućina.

PROTIVPOŽARNA SVOJSTVA

Glavna komponenta za proizvodnju kamene vune je potpuno prirodan, ekološki prihvatljiv material BAZALT. Tačka topljenja mu je na oko 1500 stepeni i jedino fasade izrađene od takve vune mogu da se tretiraju kao negorivi fasadni sistemi. Naši proizvodi ispunjavaju najnovije zakonom propisane standarde protivpožarne zaštite.

EKOLOŠKA SVOJSTVA

Izobel mineralna vuna izrađena je od prirodnih  materijala i ne sadrži azbestne nečistoće što je čini visoko rangiranoj u sistemu ekološke zastite. Svi proizvodi su prošli odgovarajuću hemijsku kontrolu i sertifikaciju. Nemaju štetan uticaj na zdravlje i okolinu.

TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA

Naša mineralna vuna sastoji se od izuzetno tankih, nasumično isprepletanih vlakana, između kojih se nalazi vazduh koji omogućava malu toplotnu provodljivost. Što je niža toplotna provodljivost to su bolje izolacione osobine materijala. Mineralna vuna smanjuje gubitak toplote zimi i štiti Vas i Vaš dom od letnjih vrućina.

PROTIVPOŽARNA SVOJSTVA

Glavna komponenta za proizvodnju kamene vune je potpuno prirodan, ekološki prihvatljiv material BAZALT. Tačka topljenja mu je na oko 1500 stepeni i jedino fasade izrađene od takve vune mogu da se tretiraju kao negorivi fasadni sistemi. Naši proizvodi ispunjavaju najnovije zakonom propisane standarde protivpožarne zaštite.

EKOLOŠKA SVOJSTVA

Izobel mineralna vuna izrađena je od prirodnih  materijala i ne sadrži azbestne nečistoće što je čini visoko rangiranoj u sistemu ekološke zastite. Svi proizvodi su prošli odgovarajuću hemijsku kontrolu i sertifikaciju. Nemaju štetan uticaj na zdravlje i okolinu.

ZVUČNO IZOLACIONA SVOJSTVA

Kamena vuna je izuzetno efikasan i ekonomičan material koji ima visok nivo apsorpcije zvuka u stambenim ili poslovnim prostorima.

MEHANIČKA SVOJSTVA

Vuna zadržava svoja svojstva kroz duži vremenski period, ne menja dimenzije kao sto se dešava kod drugih materijala i nema za posledicu naprezanje i mikro pukotine. Ploče od Izobel vune postavljaju se brzo i lako, a u zavisnosti od potrebe lako se uklanjaju I menjaju. Imaju visoku zateznu čvrstocu što ih čini otpornimna eventualna mehanicka oštećenja prilikom rukovanja.

HEMIJSKA SVOJSTVA

Kamena vuna dobija se topljenjem mešavine mineralnih stena i postojana je na uticaj vode, vodene pare i razlicitih jedinjenja, izuzev fluora. U cilju sprečavanja prekomernog upijanja vode termoizolacija od kamene vune se dodatno impregnira silikonskim uljem.

ZVUČNO IZOLACIONA SVOJSTVA

Kamena vuna je izuzetno efikasan i ekonomičan material koji ima visok nivo apsorpcije zvuka u stambenim ili poslovnim prostorima.

MEHANIČKA SVOJSTVA

Vuna zadržava svoja svojstva kroz duži vremenski period, ne menja dimenzije kao sto se dešava kod drugih materijala i nema za posledicu naprezanje i mikro pukotine. Ploče od Izobel vune postavljaju se brzo i lako, a u zavisnosti od potrebe lako se uklanjaju I menjaju. Imaju visoku zateznu čvrstocu što ih čini otpornimna eventualna mehanicka oštećenja prilikom rukovanja.

HEMIJSKA SVOJSTVA

Kamena vuna dobija se topljenjem mešavine mineralnih stena i postojana je na uticaj vode, vodene pare i razlicitih jedinjenja, izuzev fluora. U cilju sprečavanja prekomernog upijanja vode termoizolacija od kamene vune se dodatno impregnira silikonskim uljem.

PROIZVODI

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

PROIZVODI

Kamena vuna – jedinstveni materijali za izolaciju zidova, podova i krovova!

Fasade

Paketi

Proizvodi

Pogon

Fasade

Paketi

Proizvodi

Pogon

Kontaktirajte nas

POSTANITE NAŠ PARTNER

Izobel d.o.o.

Milutina Milankovića 96/13

11070 Beograd

PIB: 111667308

MB: 21519499

Distributivni centar: Miloša Obilića br. 64 Šimanovci

Uvoznik:

Izobel d.o.o.

Milutina Milankovića 96/13

11070 Beograd

PIB: 111667308

MB: 21519499

Distributivni centar:

Miloša Obilića br. 64

Šimanovci

Distributeri za:

Srbiju

Crnu Goru

Bosnu i Hercegovinu

Severnu Makedoniju

Albaniju

Hrvatsku